Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2012

falloutewka
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaramoneska ramoneska
falloutewka

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet

August 05 2012

falloutewka

Jestem tobą na umór pijany

Nazim Hikmet

Jestem tobą na umór pijany

nie wytrzeźwiałem

wytrzeźwieć nie mogę

nie chcę wytrzeźwieć

 

Głowa mi pęka

zdarłem kolana

ubranie mam ciężkie od błota

 

Wstaję padam padam wstaję

biegnę do twego światła

co się zapala i gaśnie

Reposted fromdomitrz domitrz vialovly lovly
falloutewka
Przeszłość jest obcym krajem: tam wszystko robią inaczej.
— Miasto Zagubionych Dusz.
Reposted fromvievse vievse vialovly lovly
falloutewka
nic co jest warte posiadania, nie przychodzi łatwo.
— scrubs.
Reposted fromthejelly thejelly viacytaty cytaty
falloutewka
4088 6189
Reposted fromnfading nfading vialovly lovly
falloutewka
9518 efea
falloutewka
gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— Halina Poświatowska
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viacytaty cytaty
falloutewka
Lubię Cię. Bardzo. A jeszcze bardziej się cieszę, że mogę Cię lubić.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viacytaty cytaty
9840 270a
falloutewka
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicję i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą wybierze rozstanie zamiast bycia na drugim planie i upominanie się o czułe słowa, bo wie ile jest warta.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viagocha gocha
falloutewka
Nasze słowa i uczucia są nieśmiertelne.
— Antoni Kępiński
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
falloutewka
falloutewka
5122 86cb
Reposted fromOneofthose Oneofthose viaRedPenny RedPenny
falloutewka
7366 2667
falloutewka
8654 c3a6
Reposted fromsilentshout silentshout viaRedPenny RedPenny
falloutewka
“I won’t blame you, instead, I will remember the kisses our lips raw with love, and how you gave me everything you had and how I offered you what was left of me.”
— Charles Bukowski
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viacytaty cytaty
falloutewka
“I don’t want people to matter to me too much. Sometimes it hurts too much to think about them. Ones you love who don’t love you, ones who are dead or hate you, ones who you think about but never get to be with. I like people but when I get too close, it fucks me up and I can’t get things done.”
— Henry Rollins
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viacytaty cytaty

August 04 2012

falloutewka
KAŻDY DOTYK MA ECHO.
— Świetliki, Magnetyzm
Reposted frommyzone myzone viadisheveled disheveled
falloutewka
Reposted fromiminlove iminlove viaMeAndMyself MeAndMyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl