Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2012

falloutewka
6360 614b 500
Reposted fromsmaller smaller viaramoneska ramoneska
9424 fa50
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaramoneska ramoneska
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
falloutewka
3493 03fe
Reposted frommaim-me maim-me viaramoneska ramoneska
falloutewka
Uważam, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż podróże.
— Kuba Badach
Reposted fromsaphirka saphirka viaramoneska ramoneska
falloutewka
4033 9b44
Reposted fromsunlight sunlight viaramoneska ramoneska
falloutewka
Nawet najsilniejsze więzi mają swoją granice.
— Gossip Girl
falloutewka
3613 116a
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaramoneska ramoneska
falloutewka
Pisz do mnie czasem, bo umieram.
— Marek Dyjak, "Pisz do mnie".
0465 d570
Reposted fromdulcemoni dulcemoni
1465 8555 500
Reposted fromdulcemoni dulcemoni
7881 4cf7
Reposted fromdulcemoni dulcemoni
falloutewka

nie chce Cie chcieć, ale to silniejsze.

Reposted frommdjg mdjg vialovly lovly
falloutewka
Jestem zamknięta w sobie, ale wiedz, że jeśli dasz mi kolejny kieliszek - opowiem Ci moją historię.
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams vialovly lovly
falloutewka
Reposted fromLadyGoga LadyGoga vialovly lovly
falloutewka
Marylin
Reposted frommajkey majkey
falloutewka
Szczęśliwe zakończenie to luksus na jaki może pozwolić sobie fikcja.
— trudi canavan.
Reposted fromappreciation appreciation viaramoneska ramoneska
falloutewka
"Wszystko jest coraz bardziej za późno."


                                             Mrożek
Reposted fromdomitrz domitrz viaramoneska ramoneska
falloutewka
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaramoneska ramoneska
falloutewka
8234 00e8
Reposted fromyoungbllood youngbllood viaramoneska ramoneska
falloutewka
wyrwę Ci serce i wpakuję je do Twojego gardła.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaramoneska ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...